Module fix màn hình + rung dành cho IP Box 3

Module fix màn hình + rung dành cho IP Box 3

Mã số : 2768
Lượt xem : 609
Giá : 550,000 VNĐ

Giá chưa bao gồm phí sửa chữa

Mô tả Sản phẩm

 | 

linh_kien_dien_thoai_dinh_hieu_banner-left_01
linh_kien_dien_thoai_dinh_hieu_banner-right_01