Vĩ ACT IPH5 ( CPU a8-a9-a10-a11)

Vĩ ACT IPH5 ( CPU a8-a9-a10-a11)

Mã số : 2779
Lượt xem : 932
Giá : 120,000 VNĐ

Giá chưa bao gồm phí sửa chữa

Mô tả Sản phẩm

 | 

linh_kien_dien_thoai_dinh_hieu_banner-left_01
linh_kien_dien_thoai_dinh_hieu_banner-right_01