Keo dán B7000 50ml trong suốt, dạng gel,chuyên dùng để dán ron, dán viền, dán cảm ứng điện thoại, máy tính bảng

Keo dán B7000 50ml trong suốt, dạng gel,chuyên dùng để dán ron, dán viền, dán cảm ứng điện thoại, máy tính bảng

Giá : 50.000 đ