Máy khò Quick 858D có hiển thị LED nhiệt độ, công suất 700W chính hãng

Máy khò Quick 858D có hiển thị LED nhiệt độ, công suất 700W chính hãng

Giá : 1.700.000 đ