Nhíp Sunshine mũi cong ST-14S màu bạc, chuyên gắp linh kiện sửa chữa điện thoại, iPad, laptop

Nhíp Sunshine mũi cong ST-14S màu bạc, chuyên gắp linh kiện sửa chữa điện thoại, iPad, laptop

Giá: 75.000 VNĐ