Nhíp Sunshine mũi thẳng ST-14 màu bạc, chuyên gắp linh kiện sửa chữa điện thoại, iPad, laptop

Nhíp Sunshine mũi thẳng ST-14 màu bạc, chuyên gắp linh kiện sửa chữa điện thoại, iPad, laptop

Giá : 75.000 đ